Peter Wolters

Peter Wolters

 

Drs. Peter S.R. Wolters
Directeur
Strategie, imagineering, masterplannen

peterwolters@zooconsultants.nl

Visie

De wereld transformeert in een razendsnel tempo, waarbij oude waarden en uitgangspunten verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe inzichten, taakstellingen en processen, geïnspireerd en geïnitieerd door goedopgeleide, ambitieuze, communicatief vaardige en internationaal georiënteerde junioren.

 

Voor Zoo’s in het algemeen betekent deze transitie een bijzondere uitdaging. Deze ‘ZooVolution’ zal tot gevolg hebben dat het ambassadeurschap voor de natuur, natuurbehoud, natuureducatie en maatschappelijk verantwoord denken en ondernemen, waaronder duurzaamheid valt, de essentie voor het bestaansrecht van Zoo’s zal zijn en dat een bezoek door de veranderende samenstelling van bezoekers, zowel door junioren en senioren als een bijzondere experience wordt ervaren.

 

Imagineering gevoed door een brede inspiratie creëert innovaties voor bestaande en nieuw te ontwikkelen Zoo’s, onder andere gebaseerd op de filosofie ‘Survival of the Fittest’ van Darwin.
Strategie wordt gekenmerkt door locatiekeuze, de filosofie ‘Blue Ocean’ en het principe van ‘Het Butterfly Effect’, waarbij uiteindelijk de business case en ratio’s van doorslaggevende aard zullen zijn.

 

Zoo Consultants denkt in deze gedachtegang, geïnspireerd op jarenlange ervaring en het hebben van een specifieke visie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan deze ‘ZooVolution’.

 

Visie op verder

 

Dierenparken in zijn algemeenheid en klassieke dierentuinen in het bijzonder zullen snel veranderen, innoveren of verdwijnen.

 

Reservaten over de hele wereld zullen steeds meer de plaats en de functie van een dierenpark innemen.

 

Dierenparken etc. in urbane omgevingen en reservaten (natuurparken) in rurale gebieden zullen op het gebied van beleid, beheer, educatie, natuurbehoud en marketing steeds meer vergelijkbare uitganspunten hanteren.

 

Over 50 jaar zal door nieuwe inzichten en maatschappelijke druk vele diersoorten niet meer in dierenparken in de “Westerse Wereld” mogen worden gehouden.

EnglishDutch